Bilgi Güvenliği Politikası

                                    

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Basılı ve elektronik ortamdaki bilgilerin yasal mevzuat ışığında ve risk metotları kullanılarak gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ilkelerine göre bilgi güvenliğinin yönetilmesi amacı ile;

  • Bilgi güvenliği standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek,
  • Bilgi güvenliği ile tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,
  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için eğitimler gerçekleştirmek.

Bilgi güvenliği politikasının amacı; bilgi varlıklarını korumak, bilgi ve veri gizliliğini sağlamak, yetkisiz erişimleri engellemek, bakanlığımızın güvenini ve itibarını sarsacak durumları bertaraf etmektir.