Hasta Hakları
05 Şubat 2021

HASTA HAKLARI

     Birime gelen her türlü şikayet, görüş ve öneriler titizlikle değerlendirilmekte, çözüm yolları ve planları hazırlanarak uygulamaya konmaktadır. Hastanemiz hastasını memnun eden, insan onuruna yaraşır bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Bu noktadan hareketle, Hasta Hakları ihlallerini önlemek sadece sağlık çalışanlarının gayretleri ile değil, aynı zamanda sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakınlarının hasta haklarına birlikte sahip çıkması ile gerçekleşebilir.Hasta Hakları Sorumlumuz Hastane Müdürümüz Fatih ÖKSÜZ'dür.