Kalite Yönetim Birimi
19 Aralık 2018

Kalite Birimimiz sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli, verimli hizmet sunumunun sağlanması ve kurumumuzun bu hedeflere ulaşması için ölçülebilir, karşılaştırılabilir hizmet sunum kriterlerinin belirlenmesi ve halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması ile buna katkısı olan personelin teşvik edilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır. 

Kalite Biriminde Kalite Yönetim Direktörü Buşra KÖSE çalışmaktadır.

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ;

·         SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.

·         Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.

·         Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.

·         Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.

·         Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.

·         Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları(anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta

·         ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.)yönetmelidir. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.

·         SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.