Kalite Yönetim Direktörü
27 Haziran 2022

Hastanemizde Kalite Yönetim Direktörü olarak Hemşire Buşra KÖSE çalışmaktadır.

 

Kalite Yönetim Direktörünün Görevleri

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

Öz değerlendirmeleri yönetmek,

Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetmek,

SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,

Sorumlular ile koordineli çalışmaktır.