Değerlerimiz

Değerlerimiz

·         Hasta odaklılık: Sunulan tüm hizmetlerde, istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alarak hastanın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde aktif katılımının sağlandığı hizmet üretmek.

·         Çalışan Odaklılık: Çalışan istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alarak memnuniyetinin sağlandığı hizmet üretmek.

·         İnsan ve Çevreye Saygı

·         Sürekli Gelişme

·         Ekip Çalışması

·         Hakkaniyet: Hizmet alanların başka hiçbir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarını göre eşit haklardan yararlanmasının kurumun tüm hizmet birimlerinde güvence altına alındığı hizmet üretmek.

·         Şeffaflık

·         Sorumluluk

·         Duyarlılık


·         Hasta odaklılık: Sunulan tüm hizmetlerde, istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alarak hastanın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde aktif katılımının sağlandığı hizmet üretmek.

·         Çalışan Odaklılık: Çalışan istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alarak memnuniyetinin sağlandığı hizmet üretmek.

·         İnsan ve Çevreye Saygı

·         Sürekli Gelişme

·         Ekip Çalışması

·         Hakkaniyet: Hizmet alanların başka hiçbir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarını göre eşit haklardan yararlanmasının kurumun tüm hizmet birimlerinde güvence altına alındığı hizmet üretmek.

·         Şeffaflık

·         Sorumluluk

·         Duyarlılık

·         Hasta odaklılık: Sunulan tüm hizmetlerde, istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alarak hastanın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde aktif katılımının sağlandığı hizmet üretmek.

·         Çalışan Odaklılık: Çalışan istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alarak memnuniyetinin sağlandığı hizmet üretmek.

·         İnsan ve Çevreye Saygı

·         Sürekli Gelişme

·         Ekip Çalışması

·         Hakkaniyet: Hizmet alanların başka hiçbir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarını göre eşit haklardan yararlanmasının kurumun tüm hizmet birimlerinde güvence altına alındığı hizmet üretmek.

·         Şeffaflık

·         Sorumluluk

·         Duyarlılık