Kalite
27 Haziran 2022

KALİTE BİRİMİ

     Kalite Birimimiz sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli, verimli hizmet sunumunun sağlanması ve kurumumuzun bu hedeflere ulaşması için ölçülebilir, karşılaştırılabilir hizmet sunum kriterlerinin belirlenmesi ve halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması ile buna katkısı olan personelin teşvik edilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır. 

    Kalite Biriminde Hemşire Buşra KÖSE Kalite Yönetim Direktörü olarak çalışmaktadır.