Komite ve Ekipleri
27 Eylül 2021

 

Komite ve Ekipler

Komite/Ekip Başkanı

Üyeler

Hasta Güvenliği

 

Uzm.Dr. Serkan YAĞCI

Başhekim

Fatih ÖKSÜZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

Şeyma ALTAY

Eczane Sorumlusu

Arslan TARAKÇI

Bilgi İşlem Sorumlusu

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Uzm.Dr. Serkan YAĞCI

Başhekim

Fatih ÖKSÜZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

Büşra YALÇIN

Radyoloji Sorumlu Teknisyeni

Ayşe Suna BALAYDIN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Eğitim Komitesi

Uzm.Dr. Serkan YAĞCI

Başhekim

Fatih ÖKSÜZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

Ayfer ÇELEBİ

Eğitim Hemşiresi

Ayşe Suna BALAYDIN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Uzm.Dr. Serkan YAĞCI

Başhekim

 

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm.Dr.Gamze EMİN

İç Hastalıkları Uzmanı

Ayşe Suna BALAYDIN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Tesis Güvenliği Komitesi

 

Uzm.Dr. Serkan YAĞCI

Başhekim

Fatih ÖKSÜZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu

 

Bina Turu Ekibi

 

Uzm.Dr. Serkan YAĞCI

Başhekim

Fatih ÖKSÜZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

 

Sivil Savunma Sorumlusu

Ayşe Suna BALAYDIN

Enfeksiyon Hemşiresi

Beyaz Kod Ekibi

 

Uzm.Dr. Serkan YAĞCI

Başhekim

Fatih ÖKSÜZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

Ali İSTİF

Güvenlik Görevlisi

Celal BIYIK

Güvenlik Görevlisi

Ali ÖKSÜZÖMER

Güvenlik Görevlisi

Cemal ÇAKARDURMAZ

Güvenlik Görevlisi

Hasta ve Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi

Uzm.Dr. Serkan YAĞCI

Başhekim

Fatih ÖKSÜZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Atık Yönetim Ekibi

Uzm.Dr. Serkan YAĞCI

Başhekim

Fatih ÖKSÜZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

Ayşe Suna BALAYDIN

Enfeksiyon Hemşiresi

Ali UZUN

Hizmetli

Acil Servis Konsültasyon Değerlendirme Ekibi

Uzm.Dr. Serkan YAĞCI

Başhekim

Fatih ÖKSÜZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

 

Dr. Gökhan ÖZDEMİR

Acil Sorumlu Hekimi

 

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Uzm.Dr. Serkan YAĞCI

Başhekim

Fatih ÖKSÜZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

 

Büşra YALÇIN

Radyoloji Sorumlu Teknisyeni

 

HAP Hazırlama Komisyonu

Uzm.Dr. Serkan YAĞCI

Başhekim

Fatih ÖKSÜZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

Acil Sorumlu Hemşiresi

Dr. Gökhan ÖZDEMİR

Acil Sorumlu Hekimi

 

Sivil Savunma Sorumlusu

Hasan Hüseyin Şahintürk

Tıbbi Sekreter

 

 

 

İlaç Yönetimi ve Akılcı İlaç Kullanım Ekibi

Uzm.Dr. Serkan YAĞCI

Başhekim

Fatih ÖKSÜZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm.Dr.Gamze EMİN

İç Hastalıkları Uzmanı

Dr. Gökhan ÖZDEMİR

Acil Sorumlu Hekimi

Şeyma ALTAY

Eczane Sorumlusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

Buşra KÖSE

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm.Dr.Serkan YAĞCI

Başhekim