Refakatci Kuralları
26 Nisan 2019

REFAKATÇİ KURALLARI

  • Refakatçiler hastanenin tüm kurallarına uymalıdırlar.
  • Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır.
  • Refakatçiler (Hekim ve Hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
  • Refakatçiler ilgili Hekim ve Hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmamalı ve yatağını değiştirmemelidir.
  • Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.
  • Vizit sırasında hasta odaları boşaltılmalıdır.
  • Hastane temizlik kurallarına dikkat edilmelidir.
  • ‘GİRİLMEZ’ ibaresi olan hasta odalarına girilmemelidir.
  • Refakatçiler hastaya yiyecek içecek getirmeyecek Hekim ve Hemşireye danışmadan hastaya hiç bir şey yedirip içirmeyecektir.
  • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman Hemşireye haber vereceklerdir.

Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, Hasta ve yakınlarının;

Hasta Odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkasını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması, doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekmektedir